چت | چت بهار | چت روم | چت

چت | چت بهار | چت روم | چت

پیام آیهان : سریع ترین نقاشی بود که دیده بودم... در یک چشم به هم زدن روزگارم را سیاه کرد
اسم شما:


جنسیت:
قوانین را می پذیرم